Forbrug og Måleraflæsning

For oplysninger om forbrug og aflæsninger, kontakt din el-leverandør, evt. via leverandørens hjemmeside

Vordingborg Elnet A/S producerer og leverer ikke strøm til kunder, men ejer kun selve ledningsnettet i Vordingborg by. Pt er der aftale med SEAS-NVE Holding om drift og vedligeholdelse af Vordingborg Elnets ledninger mm.